Persondatapolitik

Persondatapolitik:
Barnets Ret, som er stiftet af Julie Lunde er dataansvarlig, for de oplysninger jeg modtager og behandler. Jeg opbevarer og bruger kun de oplysninger der bliver givet til mig.
Såfremt jeg modtager oplysninger via E-mail vil denne og oplysningerne i denne blive gemt i en periode.

Såfremt der etableres en klientforhold vil der blive anmodet om samtykke til brug af de personlige oplysninger.

Formålet med indsamlingen af oplysninger er udelukket, at sikre klienten den bedste rådgivning herunder at handle i klientens interesse. Det er kun de oplysninger der er nødvendige til sagsbehandlingen der bliver opbevaret.

Alle oplysninger bliver opbevaret i sikkert IT-system hvoraf det kun er den dataansvarlige der har adgang – der vil på intet tidspunkt blive videregivet oplysninger til uvedkommende.
Du har som følge af persondataforordningen altid ret til:

– At få indsigt i hvilke personoplysninger jeg opbevarer om dig.
– At korrigere og ajourføre oplysningerne.
– At tilbagekalde samtykket, som du har givet i forbindelse med din sag.
– At få slettet de oplysninger vi opbevare om dig.

Lovgivningen på området vil til enhver tid blive iagttaget.