Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse:
Ved henvendelse til Barnets Ret er det vigtigt at huske på at jeg ikke er uddannet advokat og derfor ikke kan holdes ansvarlig som en professionel eller på andet grundlag. Der gøres opmærksom på, at jeg er jurastuderende med erfaring og interesse indenfor området.
Det er derfor vigtigt at du læser ansvarsfraskrivelsen igennem når du acceptere oprettelsen af et klientforhold. Accept af ansvarsfraskrivelsen er en bekræftelse på at klienten er bekendt og indforstået med:

– At rådgivningen ikke er af autoriseret advokat – men derimod en jurastuderende.
– At rådgivningen på baggrund af ovenstående er ansvarsbegrænset i forhold til Barnets ret og Julie Lunde, som ikke kan holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tab, skader, skuffelser, ulemper eller følgevirkninger som følge af rådgivningen.
– Barnets Ret er ikkeansvarsforsikret eller rådgiveransvarsforsikret.
– At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger klienten bidrager med og at tilbageholdelse af oplysninger kan få direkte indvirkning på rådgivningen.
– Dokumenter, korrespondance og andet modtaget fra Barnets Ret, må ikke videresendes uden samtykke.