Erstatningssamvær

Efter vedtagelsen af chikanepakken i 2015 har samværsforældre nu fået ret til automatisk erstatningssamvær, såfremt samværet ikke bliver overholdt.

Det betyder, at hvis bopælsforælderen mod forventning ikke udlevere barnet til samvær som aftalt, får samværsforælderen automatik ret til samvær, på samme tidspunkt og vilkår, den efterfølgende uge.

Kan jeg få erstatningssamvær?

For at få automatisk erstatning af samværet skal følgende betingelser dog være opfyldt:

  • Samværsaftalen skal være misligholdt.
  • Samværet må ikke være aflyst, som følge af samværsforælderens forhold.
  • Der skal være tale om ”almindeligt samvær” (dvs. ikke beskyttet, overvåget samvær eller lignende).
  • Der skal være tale om ”løbende samvær” (dvs. ikke ferie- og helligdagssamvær)
  • Samværsforælderen skal oplyse bopælsforælderen, om at der ønskes erstatningssamvær. (samværsforælderen skal hurtigst muligt meddele bopælsforælderen at denne ønsker at benytte sig af retten til erstatningssamvær, ellers bortfalder retten hertil.)

Det er derfor ikke nødvendigt at inddrage Familieretshuset, for at udnytte retten til automatisk erstatningssamvær. Familieretshuset har ikke i medfør af loven, mulighed for at hjælpe forældrene med at gennemtvinge samværet, i så fald er det fogedretten man skal rette henvendelse til.

Det er uden betydning om samværsaftalen er en afgørelse fra Familieretshuset, eller om der er tale om en skriftlig aftale mellem forældrene.

Erstatningssamvær ved sygdom:

Misligholdelse af samvær begrundes ofte i barnets sygdom, men sygdom (sygdom hos barnet) udløser ligeledes automatisk ret til erstatningssamvær, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt.

Dette skyldes at man har haft et ønske om at dæmme op for chikane fra bopælsforælderen, hvor denne forsøger at forhindre samværet.

Erstatningssamvær ved ferie:

Erstatningssamvær gælder ikke ved ferie. Det gælder kun ved ”almindeligt samvær”

Hvis helligdags- og feriesamvær ikke overholdes, skal fogedretten derfor fortsat kontaktes for at få barnet udleveret.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der i mange samværsaftaler er aftalt, at samværet bortfalder ved bopælsforælderens ferie, så længe ferien er aftalt i fx en samværsaftale.

Hvis erstatningssamværet ikke overholdes:

Overholdes erstatningssamværet ikke, skal Familieretten anmodes om bistand, såfremt erstatningssamværet ønske fuldbyrdet.

Familieretten vil herefter indkalde jer til et møde. På dette møde vil Familieretten forsøge at indgå en aftale med jer om afholdelse af erstatningssamvær.

Familieretten kan beslutte at afholde en børnesamtale, hvis barnet vurderes at have alderen og modenheden til det. Det er en samtale mellem barnet og en børnesagkyndig, som ofte er en psykolog med speciale i børn.

Familieretten kan pålægge tvangsbøder såfremt samværet ikke overholdes Hvis dette heller ikke hjælper, kan Familieretten forlange barnet udleveret fx ved udøvelse af magt, det skal dog bemærkes, at magtanvendelse er absolut sidste udvej, og absolut ikke en ønskværdig situation, da det er et særdeles voldsomt overgreb på barnet.