Samværssager

Samvær:
Samvær er i praksis roden til rigtig mange konflikter mellem forældrene og konflikterne skyldes ofte uhensigtsmæssige samværsaftaler eller misforståelser. Det er derfor ualmindelig vigtigt at få udarbejdet en samværsaftale uden fodfejl.
En gennemarbejdet aftale sikre jer mod misforståelser og mange unødvendige uoverensstemmelser.

Det følger af loven at børn har ret til at se den forældre, barnet ikke bor hos, det er vigtigt at understrege at der er tale om en ret til tilkommer barnet og ikke forældrene.

Ved fastsættelse af samvær finder der ikke et skema med minimumsregler, men der er tale om en individuel vurdering ud fra barnets tarv, det tages her i betragtning hvor gammel barnet er, hvor modent barnet er, forældrenes samarbejdsevne, den hidtidige kontakt mellem barn og forældre, om der er søskende, praktiske forhold, mv. der kan derfor ikke sættes en formel herpå.

Rigtig mange forældre kan sagtens aftale hvordan fordelingen af barnet skal være, ud fra hvad der er bedst for barnet og praktiske hensyn – dette er uden tvivl den bedste løsning. Jeg anbefaler at man i sådanne tilfælde får udarbejdet en skriftlig aftale, så der ikke sker misforståelser og forglemmelser der kan skabe unødige konflikter.
Er det ikke muligt selv at opnå enighed om samværet, inddrages Familieretshuset. I mange sager kan Familieretshuset være behjælpelig med at finde en løsning, igennem vejledningstilbud. Men i nogle tilfælde er forældrenes uenighed så stor, at Familieretshuset må træffe afgørelse og beslutte omfanget af samværet. Sådanne sager er ofte langstrakte og uhensigtsmæssige for alle parter, om end det kan være nødvendigt. Jeg anbefaler at forældrene forsøger selv eller evt. via rådgivning,  at opnår enighed inden myndighederne inddrages, da dette ofte medfølger unødig konflikte mellem parterne.

Ved udarbejdelse af en samværsaftale er der forskellige ting man skal være opmærksom på, herunder indsættelsen af en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul. Derudover er der ofte konflikter i forbindelse med ferier og lignende, jeg anbefaler derfor at man inddrager en professionel, der kender til de forskellige fald grupper, således disse ikke bliver genstand for unødige konflikter i fremtiden. Det er umådelig ærgerligt når et ellers velfungerende samarbejde ødelægges som følge af små fodfejl og misforståelser, der kunne være undgået, såfremt der fra starten var lavet en god aftale.