Kommunen

Kommunen:
Det kommunale system er ofte en helt central spiller når det drejer sig om børnesager, og ikke desto mindre et meget kompliceret system. Juridisk rådgivning er ofte en rigtig god løsning for at forstå og ikke mindst håndtere kommunens tiltag korrekt.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at selvom forvaltningens mange systemer ikke i tilstrækkelig grad formår, at samarbejde. Blive der ofte lagt særdeles stor vægt på andre myndigheders arbejde indenfor deres kompetenceområder.

Det vigtigste i forhold til en sag ved kommunen er, at samarbejde i videst mulig udstrækning – man skal holde sig for øje, at det kommunale system arbejder ud fra en interesse i hvad der er bedst for barnet.