Forældremyndighedssager

Forældremyndighedssager:
Udgangspunktet er i dag, at forældre har fælles forældremyndighed hvis de går fra hinanden. Kan i ikke selv opnå enighed omkring hvem der skal have forældremyndighed den over jeres barn/børn skal sagen indbringes for Familieretshuset, som vil forsøge at skabe enighed mellem jer, lykkedes det ikke kan sagen sendes til Familieretten til endelig afgørelse.

Der skal særdeles tungtvejende grunde til for at få tillagt den fulde forældremyndighed over barnet/børnene. Lovens udgangspunkt er, at der skal være fælles forældremyndighed mellem forældrene så vidt det er muligt i forhold til barnets bedste.

Fælles forældremyndighed:
Hvis i har fælles forældremyndighed skal i være enige omkring de væsentligste forhold vedrørende jeres barn/børn.
Hvad skal i være enige om ved fælles forældremyndighed:

–  Værgemål
–  Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
–  Skolevalg, videreuddannelse
–  Skolefritidsordning
–  Risikobetonet fritidsaktivitet
–  Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
–  Navnevalg
–  Religiøse forhold
–  Pas

Fuld forældremyndighed:
Hvis den ene af jer alene har den fulde forældremyndighed, træffer denne forældre beslutning vedrørende barnet uden at skulle konsultere den anden forældre.

Jeg kan rådgive dig i forhold til mulighederne hvis i ikke kan blive enige om forældremyndigheden, herunder udarbejde ansøgning og skrivelse til Familieretshuset – når sagen er færdigbehandlet og såfremt sagens overgår til domstolene kan jeg være behjælpelig med at overdrage sagen til en kompetent advokat.