Bopælssager

Bopælssager:
Der er mange ting der spiller ind, når det skal besluttes hvor barnets bopæls skal være. Som foræder kan der være fordele ved at dele børnenes bopæl mellem sig, men det kan også af flere forskellige årsager være mest praktisk at den ene af jer har bopælen.

Den er den af jer der har barnets/børnenes bopæl der beslutter dagligdagsting vedrørende jeres børn herunder valg af institution, fritidsaktiviteter, skolepsykolog, børnesagkyndig rådgivning, flytning indenlands mv. samværsforældrene bestemmer de ting der vedrøre den tid der er samvær, den direkte omsorg og fritidsaktiviteter.

I kan som forældre sagtens selv bestemme hvordan jeres barn/børn skal have bopæl, såfremt i ikke kan opnå enighed herom skal sagen vurderes af Familieretshuset hvorefter sagen kan indbringes for Familieretten til endelig afgørelse.

Jeg kan være behjælpelig med at rådgive jer i forhold til selv at opnå enighed omkring bopælen, men jeg kan ligeledes være behjælpelig med, at udarbejde ansøgning til Familieretshuset, såfremt i ikke kan opnå enighed.