Børnetestamenter

Børnetestamenter:
Jeg kan være behjælpelig med at udarbejde et børnetestamente uanset om i er enige og ønsker at oprette et i fællesskab i forhold til hvem der skal varetage jeres børne opvækst i det tilfælde, at i begge skal afgå ved døden. Eller hvis du ønsker at have indflydelse på sine børns opvækst hvis du skulle afgå ved døden inden dine børn fylder 18 år.

Det har naturligvis stor betydning i hvilket omfang du har del i forældremyndigheden.
Har i fælles forældremyndighed vil den længstlevende af jer automatisk få tillagt forældremyndigheden, såfremt der ikke er oprettet et børnetestamente. En anmodning om forældremyndighed ved en forældres død, kan kun imødekommen hvis hensynet til barnet taler for det. I sådan en situation vil et børnetestamente kunne få stor betydning.

Har du alene den fulde forældremyndighed og ønsker du ikke at den andre forældre skal få denne tillagt hvis du skulle afgå ved døden, inden barnet fylder 18 år. Er det særdeles vigtigt at oprette et børnetestamente hvori det begrundes hvorfor du ikke mener at den anden forældre skal have forældremyndigheden tillagt.

Det er Familieretshuset det træffer afgørelse om hvem der skal have forældremyndigheden over barnet efter en forældres død, og dette sker ud fra en belysning af barnets tarv. I den forbindelse kan et børnetestamente spille en stor rolle.

Jeg anbefaler at man underskriver testamentet ved en notarforretning i byretten, så bliver testamentet gemt i din/jeres personbog og åbnet ved din/jeres død. Således risikeres det ikke at testamentet bliver overset i dødsboet.

Et børnetestamente kan frit tilbagekaldes og er dermed en sikkerhed man kan have så længe det er nødvendigt.

Resten af 2019 udarbejder jeg børnetestamenter, til en fast pris på 995 kr.