Børnebidrag

Børnebidrag:
Når man snakker børnebidrag er det vigtigt at sondre mellem det bidrag den ene forældre betaler til den anden, på baggrund af sin forsørgerpligt overfor sit barn og den ydelse man som forældre modtager fra det offentlige – børne- og ungeydelsen.

Vi har som forældre, som udgangspunkt pligt til at forsørge vores børn, det betyder at der opstår en forsørgerpligt overfor de børn man ikke bor sammen med.

Man kan som forældre selv aftale beløbets størrelse (eller dele daglidagsudgifter) og betaling uden inddragelse af Familieretshuset. Er det ikke muligt selv at opnå enighed herom kan Familieretshuset være behjælpelig med at fastsætte bidraget.

Som udgangspunkt skal den forældre der ikke har barnet boende betale bidrag til den anden forældre, dette udgangspunkt modificeres dog, såfremt forældrene har barnet boende nogenlunde lige meget, så vil Familieretshuset ofte ikke fastsætte bidrag. Man skal dog være opmærksom på at det altid er en konkret vurdering der foretages ud fra en gennemgang af den specifikke sag.

Har den ene forældre fuld forældremyndighed vil Familieretshuset normalt fastsætte bidrag.

Når Familieretshuset fastsætter bidraget, er det ud fra fastsatte takster, som justeres årligt. Disse takster kan findes på Familieretshusets hjemmeside.

Derudover kan der fastsætte yderligere bidrag herunder til konfirmation, dette er tre gange normalbidraget og fastsættes ikke hvis, den anden forældre selv afholder udgifter i forbindelse med konfirmationen, eller tager barnet med på en rejse i forbindelse med konfirmationen – det er ikke tilstrækkeligt at sætte beløbet ind på en konto til barnet. Såfremt forældrene ikke selv kan opnå enighed omkring dette, kan Familieretshuset være behjælpelig.