Skoleintra

Et emne der ofte giver anledning til konflikter er skolernes intranet – spørgsmålet jeg ofte får stillet, er om begge forældre har ret til adgang, og om bopælsforælderen skal give tilladelse til, at der oprettes adgang til samværsforælderen.

Det følger af forældreansvarsloven, at forældre med del i forældremyndigheden har ret til orientering om barnet, uagtet om der er tale om samværsforældre eller bopælsforældre. Social og indenrigsministeriet har i forbindelse med besvarelse af et § 20 spørgsmål præciseret, at det er ministeriet opfattelse, at hvis en forælder, som har del i forældremyndigheden anmoder om adgang til forældreintra, skal skolen give dette. Denne adgang kan ikke betinges af den anden forældres godkendelse, da begge forældre har ret til adgang på lige vilkår, såfremt de har del i forældremyndigheden jf. social og indenrigsministeriet Sagsnr. 2015 – 7239.

Har en forælder ikke del i forældremyndigheden kan skolen dog nægte adgang til skolens intranet, da det følger modsætningsvist af forældreansvarsloven § 23 stk. 1, at en forælder uden del i forældremyndigheden ikke har krav på løbende orientering (som intra må anses for værende) men kun ret til orientering ved anmodning herom.

Skolen kan ligeledes nægte adgang til skolens intranet ved chikanøs brug.

Skoleintra er en udmærket platform til, at forældrene kan holde sig opdateret om barnets hverdag, uden at det bør give anledning til konflikter mellem forældrene.