Barnets Ret

Barnets ret er en mulighed for at få rådgivning i forhold til forskellige problemstillinger indenfor børneretsområdet. Hos Barnets Ret har vi fokus på konfliktløsning frem for konfliktoptrapning, det er min opfattelse at der er spillere nok på markedet herunder myndighederne, der ofte bidrager mere til konflikten optrappes, end at løse problemerne.Jeg har den oplevelse, at det ofte er muligt at skabe et gunstigt samarbejde igennem rådgivning, fremfor afgørelser mv. der tvinges ned over hovedet på parterne, og som ofte ikke tilgodeser nogle af parterne.